new_B_1

W związku z realizacją projektu pt. „Stworzenie platformy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami” w ramach działania 8.2 PO IG

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” firma ABM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na poniższe zadania:
1. Usługi i licencje – dokument do pobrania .
2. Sprzęt komputerowy – dokument do pobrania .
Nieprzekraczalny termin składania ofert 13 grudnia 2013 r.