Kontrakt FSMA* można porównać do polisy ubezpieczeniowej, która chroni w nieprzewidywalnych sytuacjach. Umowa FSMA rozwiązuje problemy klienta i zapewnia szybką, profesjonalną pomoc w trudnych przypadkach.

Korzyści wynikające z podpisania umowy FSMA:

 • gwarancja pełnej funkcjonalności urządzenia w okresie umowy;
 • umowa podpisywana na 36 miesięcy lub dłużej z możliwością wcześniejszego rozwiązania bez ponoszenia kosztów;
 • koszt wydruku zawiera wszystkie części zamienne i materiały eksploatacyjne oraz koszty przeglądów i napraw;
 • koszty uzależnione są od ilości wykonanych wydruków/kopii;
 • wizyta serwisu na żądanie klienta
 • niższe koszty całkowite (TCO—koszt urządzenia i jego obsługi) w porównaniu z takim samym urządzeniem na gwarancji;
 • umowa zapewnia określone warunki serwisowe (SLA):
 • dostawa materiałów eksploatacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem (poniedziałek – piątek);
 • czas reakcji: 240 minut od momentu zgłoszenia;
 • czas naprawy: 3 dni robocze
 • w przypadku przedłużania się naprawy udostępniane jest urządzenie zastępcze;
 • zdalny, proaktywny monitoring i wsparcie techniczne.

Urządzenia objete umową FSMA
Drukarki monochromatyczne: Xerox Phaser 5550
Drukarki kolorowe: Xerox Phaser 7500 / 7800
Urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne: Xerox WorkCentre 36xx, 42xx, 53xx, 58xx
Urządzenia wielofunkcyjne kolorowe: Xerox WorkCentre 72xx, 78xx | Xerox ColorQube 8900 | Xerox ColorQube 93xx