PROFESJONALNE USŁUGI, Z KTÓRYCH MOGĄ SKORZYSTAĆ NASI KLIENCI

  • audyt środowiska druku pozwalający na ocenę ponoszonych kosztów i optymalizację floty drukarek, co przekłada się na niższe stałe koszty eksploatacji;
  • przygotowanie indywidualnego projektu i realizacja wdrożenia oprogramowania zarządzającego drukiem;
  • przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej, pozwalającej odtworzyć pierwotny stan systemu w przypadku awarii;
  • pełne utrzymanie systemów kontroli wydruków, pozwalające zdjąć obowiązki z działu IT czy administracji;
  • konsultacje i szkolenia dotyczące usprawnienia działających systemów i procesów biznesowych;
  • terminowy serwis urządzeń drukujących, przy zachowaniu czasu reakcji określonego w indywidualnym SLA.