W przypadku szerszych pytań związanych z Państwa urządzeniami, ponieważ każdy klient ma różne potrzeby i do każdego klienta podchodzimy w sposób profesjonalny oraz indywidualny oraz jeśli mieliby Państwo inne pytania nie zawarte poniżej, zachęcamy o bezpośredni kontakt z naszą firmą pod numerem telefonu: 22-877-11-66 lub na adres email: serwis@abmsystem.com.pl
Na każde zadane przez Państwa pytanie chętnie udzielimy odpowiedzi.

Na czym polega obsługa gwarancyjna w formie umowy serwisowej ?

Umowa serwisowa pozwala przenieść wszystkie zobowiązania wynikające z obsługi serwisowej urządzenia na dostawcę, dzięki czemu nie muszą Państwo zajmować się zakupami materiałów eksploatacyjnych, ponosić kosztów bieżących usług serwisowych i wymiany części/podzespołów. Rozliczenie jest na koniec każdego miesiąca zryczałtowaną opłatą lub wyłącznie za wykonane kopie i wydruki

Czy jest możliwość zabezpieczenia dostępu do urządzeń dla osób niepowołanych i rozliczania użytkowników z wykonywanych prac ?

Jak najbardziej, w oferowanych przez nas urządzeniach można zabezpieczyć do nich dostęp. W tej sytuacji każdy z użytkowników / pracowników Państwa firmy – aby wykonać pracę – będzie musiał podać indywidualny kod identyfikacyjny.

Identyfikacja ta może odbywać się poprzez podanie z klawiatury numerycznej kodu.
Administrator urządzenia może kontrolować (z poziomu urządzenia jak również przez www) wykonywane nakłady jak również przydzielać limity prac dla poszczególnych użytkowników lub działów.

Jak sprawdzić licznik kserokopiarki ?

Najłatwiej aby sprawdzić licznik wydruków i kopii na urządzeniu wielofunkcyjnym, należy wejść w tryb użytkownika przyciskiem: „narzędzia / licznik”, następnie z menu wybrać „licznik” i „drukuj stan licznika”.

Czy oplacalna jest dzierżawa urządzeń ?

  • Miesięczny czynsz dzierżawy jest jedynym wydatkiem jaki ponosi klient za korzystanie z nowoczesnego urządzenia
  • Urządzenie które jest użytkowane przez klienta pozostaje przez cały czas własnością firmy ABM System.
  • Każde wynajmowane urządzenie objęte jest kompleksową opieką serwisową.
  • Opłata za dzierżawę urządzenia stanowi koszt uzyskania przychodu i pomniejsza podatek dochodowy .
  • Brak potrzeby długookresowej amortyzacji urządzeń.
  • Brak kosztów złomowania zepsutych i wyeksploatowanych urządzeń.
  • Prosta i przejrzysta umowa i zasady korzystania z dzierżawionych urządzeń .