W poniższym formularzu możesz przesłać aktualne liczniki kopiarki w celu rozliczenia.
W przypadku maszyny kolorowej nie zapomnij uzupełnić pozycji licznik kolor.
Możesz również załączyć zdjęcie panelu maszyny z otwartą zakładką liczniki.