PrintFleet® to kompletny system zdalnego monitorowania, przeznaczony do przechwytywania, przechowywania i analizowania danych z urządzeń drukujących klienta. PrintFleet upraszcza sposób zarządzania urządzeniami drukującymi wielu producentów, w tym ich monitoring, konserwację i serwisowanie. Automatyzuje proces zamawiania materiałów eksploatacyjnych oraz monitorowania liczników. Jest rozwiązaniem chmurowym, więc nie ma potrzeby utrzymywania serwera przez klienta.

 

Co sprawia, że warto rozważyć wdrożenie Printfleet w swojej firmie?
– automatyczne przesyłanie stanów liczników urządzeń
– całodobowe monitorowanie poziomu zużycia materiałów eksploatacyjnych przez interfejs WWW
– automatyczne alerty o potrzbie uzupełnienia lub wymiany materiałów eksploatacyjnych,
– możliwość ustawienia dowolnego progu procentowego jako sygnału do alertu,
– powiadomienia o błędach i usterkach urządzeń
– generowanie raportów – automatyczne lub na żądanie
– personalizacja widoku interfejsu WWW
– wsparcie techniczne software’u (przeszkoleni serwisanci do zdalnej oraz mobilnej obsługi systemów druku
– uproszczenie fakturowania dla klientów dzięki automatycznemu zliczaniu ilości wydruków.

Princity to nowoczesne rozwiązanie do zarządzania flotą urządzeń drukujących w wielu sieciach, stworzone według modelu SaaS (Software as Service). Stały pobór informacji z urządzeń o stanie wszystkich materiałów eksploatacyjnych ułatwia składanie automatycznych zamówień, zarządzanie błędami, zgłaszanie usterek oraz zbieranie odczytów liczników. Aplikacja wykorzystuje publiczne lub prywatne serwery w chmurze oraz zestaw agentów gromadzenia danych w sieci klienta końcowego.

 

Co sprawia, że Princity jest wyjątkowe?
– nowoczesny, przyjazny interfejs do pobierania informacji z systemu, zarówno dla dostawców MPS, jak i ich użytkowników końcowych,
możliwość połączenia Princity z firmowymi systemami ERP czy CRM,
– zdalne zarządzanie urządzeniami,
uproszczenie rozliczania klientów dzięki kompleksowym raportom z liczników urządzeń,
– rozliczenia z klientami: miesięczne, kwartalne lub roczne,
– obsługa śledzenia potrzeb obejmuje wiele lokalizacji,
– powiadomienia o usterkach precyzyjnie informują o rodzaju problemu.

 

Princity oferuje kompletne rozwiązanie do zarządzania drukarkami:
– automatyzuje raporty dotyczące liczby wydrukowanych stron oraz ich pokrycia i wynikających z tego kosztów dla każdego z Twoich klientów,
automatycznie wykrywa usterki drukarki i możliwe przyczyny, przesyłając powiadomienia z dokładnym kodem serwisowym,
– ustala prawdopodobieństwo zużycia konkretnych komponentów z oszacowaniem czasu i kosztu naprawy,
– udostępnia interfejsy API umożliwiające prostą integrację z systemami księgowymi i magazynowymi takimi jak Salesforce, Sage, Xero, Zoho i wiele innych,
– oferuje wsparcie dla drukarek USB,
– instalacja jest możliwa na miejscu, jeśli nie ma możliwości instalacji w chmurze.