Kontrakt Obsługi Serwisowej i Umowa Serwisowo Materiałowa SM

To umowa serwisowa, będąca częścią Kontraktu Obsługi Serwisowej, która pozwala przenieść wszystkie koszty wynikające z użytkowania urządzenia drukującego na dostawcę usługi, dzięki czemu nie muszą Państwo zajmować się zakupami materiałów eksploatacyjnych, ponosić kosztów bieżących usług serwisowych i nieoczekiwanych wymian części lub podzespołów. Rozliczenie następuje na koniec każdego miesiąca zryczałtowaną opłatą lub wyłącznie za rzeczywiście wykonane kopie i wydruki.

W ramach miesięcznej odpłatności za wykonane wydruki (według liczników urządzeń) mają dodatkowo Państwo zapewnione:

  • Dostawy wszystkich materiałów eksploatacyjnych (w zależności od rodzaju umowy również z papierem),
  • Przyspieszoną reakcję serwisu obejmującą zdalną diagnozę i wsparcie telefoniczne oraz gwarantowany przyjazd technika do określonych w umowie godzin roboczych w przypadku poważniejszych usterek,
  • Możliwość podłączenia urządzeń do systemu zdalnej diagnostyki i pobierania stanów liczników, co umożliwia obniżenie Państwa kosztów administracji i obsługi urządzeń.
  • Łatwe i czytelne rozliczanie kosztów urządzeń, co przekłada się na usprawnione budżetowanie obsługi drukowanych dokumentów.
  • Umowa serwisowa podpisywana jest na wynegocjowany okres, z możliwością przedłużenia go i stanowi dodatkową gwarancję urządzenia podczas okresu trwania niezależnie od ilości wykonanych kopii (pod warunkiem nie przekraczania norm producenta).
  • Maszyna zastępcza w czasie umowy serwisowej.