Główne korzyści użytkowania oprogramowania Epson Print Admin Serverless:

 • Optymalizacja środowiska druku – EpsonPAS zawiera wszystkie funkcje potrzebne do monitorowania i ograniczania wykorzystania drukowania oraz zapewnia, że ważne lub poufne dokumenty nie są pozostawiane na urządzeniach bez nadzoru,
 • Łatwa integracja z systemami IT,
 • Łatwe zarządzanie – EPAS pozwala na zaawansowane zarządzanie drukiem, kopiowaniem i skanowanie poprzez jeden prosty interface internetowy. Prosty dostęp pozwala na szybkie wprowadzanie zmian i optymalizacje.
 • Ograniczenie marnowania papieru – dzięki EPAS sam wydruk następuje dopiero po „osobistej” autoryzacji użytkownika na urządzeniu i zwolnieniu wydruku. Ogranicza to sytuacje, gdy dokumenty leżą na urządzeniu czekając na odbiór przez użytkownika w stosie innych wydrukowanych w międzyczasie dokumentów.
 • Bezpieczeństwo – dzięki systemowi dostęp do urządzenia mają tylko uprawnione osoby po autoryzacji, a admin może ustawić odpowiednie poziomy dostępu konkretnym użytkownikom (uwierzytelnianie np. za pomocą kart dostępu, danych logowania lub kodów PIN).
 • Personalizacja – możliwe jest dopasowanie interface do profilu użytkownika lub grupy roboczej.
 • Zeskanuj i wyślij do mnie”- wysyła zeskanowane dokumenty do uwierzytelnionych użytkowników za naciśnięciem jednego przycisku. Przechowywanie skanów w predefiniowanych folderach pozwala uniknąć błędnego routingu i poprawia wrażenia użytkownika.
 • Edukacja – EPAS pozwala informować użytkowników i edukować o świadomym i oszczędnym drukowaniu (np. ograniczyć ilość druku kolorowego na rzecz mono),
 • Kontrola i monitorowanie kosztów – w łatwy sposób można generować raporty informujące o zrealizowanych zadaniach druku, kopiowania czy skanowania z podziałem na różne formaty, druk mono i kolor, per użytkownik lub grupa robocza. Przypisanie kosztów pomaga księgować i rozliczać wydatki związane z drukiem,
 • Prosta instalacja i obsługa – EPAS obsługuje większość języków europejskich. Sama instalacja jak i zarządzanie systemem jest intuicyjna i nie wymaga zaawansowanego szkolenia,
 • Kompatybilność – EpsonPAS współpracuje z platformą Epson Open Platform – oprogramowaniem, które pozwala dostosować biznesowe drukarki atramentowe i urządzenia wielofunkcyjne do potrzeb pracowników firmy.

Zachęcamy do kontaktu pod tel. nr 22 877 01 83 lub mailowo przez consulting@abmsystem.com.pl
Udzielimy wszelkich odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.